narrator-icon
Konstitutsiyaviy lug’at

saylov oʻtkazish talablari hamda huquq normalari majmui.

O‘zbekiston Respublikasi fuqarolarining qarashlar, manfaatlar va maqsadlar mushtarakligi asosida tuzilgan, davlat hokimiyati organlarini shakllantirishda jamiyat muayyan qismining siyosiy irodasini ro‘yobga chiqarishga intiluvchi hamda o‘z vakillari orqali davlat va jamoat ishlarini idora etishda qatnashuvchi ko‘ngilli birlashma.

O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjetiga yoki davlat maqsadli jamg‘armasiga to‘lanadigan majburiy beg‘araz to‘lov.

Oliy Majlis Qonunchilik palatasi raisi.

odil sudlovni amalga oshiruvchi mustaqil organ. O‘zbekiston Respublikasida sud hokimiyati qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlardan, siyosiy partiyalardan, boshqa jamoat birlashmalaridan mustaqil holda ish yuritadi.

davlatning boshqa davlatlardan ichki va tashqi siyosatda mustaqilligi.

xodimga beriladigan 21 kundan kam boʻlmagan dam olish kunlari.

ta’lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko‘nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta’lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko‘nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon.

davlat va jamiyat faoliyatini takomillashtirishga doir tavsiyalarni o‘z ichiga olgan murojaat.

shaxsning O‘zbekiston Respublikasi hududida yoki uning tashqarisida qonuniy asosda turishi.