narrator-icon
Konstitutsiyaviy lug’at

doimiy faoliyat yurituvchi sud hokimiyati organi bo‘lib, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyat hujjatlarining Konstitutsiyaga muvofiqligi to‘g‘risidagi ishlarni ko‘radi.

oʻz madaniyatimizni koʻrsatib beruvchi merosimiz. Ular kitoblarda, muzeylarda, binolarda aks etishi mumkin.

vatan, davlat, tarixiy hodisa, ularning qahramonlarini sharaflovchi sheʼriy–musiqiy asar, davlat ramzlaridan biri hisoblanadi. Oʻzbekiston Respublikasi madhiyasining muallifi Abdulla Orpov. Unga Mutal Burxonov kuy bastalagan.

ma’muriy huquqbuzarlik sodir etganlik uchun javobgarlikka tortilishi mumkin bo‘lgan yosh. O‘zbekiston Respublikasi ma’muriy qonunchiligiga ko‘ra, ma’muriy javobgarlik yoshi – 16 yosh.

alohida xizmatlari uchun beriladigan davlat mukofoti.

O‘zbekiston Respublikasining medallariga quyidagilar kiradi:

“Jasorat” medali;

“Sodiq xizmatlari uchun” medali;

“Sog‘lom turmush” medali;

“Kelajak bunyodkori” medali;

“Shuhrat” medali.

ish beruvchi va xodim oʻrtasida mehnat qilish uchun erishilgan kelishuv.

diplomatik yozishmalar hujjati. Yaʼni ikki yoki undan ortiq davlatning biror masalani hal etishi boʻyicha imzolagan diplomatik hujjati.

koʻchish. Aholining bir joydan ikkinchi joyga koʻchishi.

fuqarolar guruhlarining plakatlar, transparant (ramkaga tortilgan rasm, shior va shu kabi yozilgan mato)lar va boshqa ko‘rgazmali tashviqot vositalaridan foydalangan holda jamoaviy kayfiyatini tashkiliy-ommaviy bildirish. Ommaviy tadbirlarning bir ko‘rinishi.

ikki jinsdagi shaxslarning oilaviy munosabatlarda birgalikda ishtirok etish uchun o‘zaro ahdlashuvi. Nikoh fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organida tuziladi.